Goodcash logo

Klagomål

Vänd dig till Kundservice

I första hand bör du vända dig till en av våra kredithandläggare på kundservice. Kundservice gör alltid sitt bästa för att hjälpa dig med dina frågeställningar. Har vi gjort fel, så vill vi gärna få möjlighet att göra rätt!

Enklast är att skick e-post till oss på info@goodcash.se

Kontakta Klagomålsansvarig

Om du inte känner att du fått rätt hjälp via Kundservice och fortfarande är missnöjd, så kan du vända dig till vår Klagomålsansvarig per post eller e-post.

Tänk på att ta med information om ditt ärende; ditt namn och kontaktuppgifter, vad ditt klagomål avser och vilken situation som givit upphov till klagomålet.

Klagomålsansvarig hos GoodCash kommer att undersöka ditt ärende och svara inom 14 dagar efter att klagomålet inkommit. Beslutet meddelas dig via den kontaktväg du använt för klagomålet.

Prioritet Finans AB
Att: Klagomålsansvarig GoodCash
412 90 Göteborg
info@goodcash.se

När du vill komma i kontakt med en oberoende part

Som privatperson har du möjlighet att få opartisk information och rådgivning genom några olika instanser:

  • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå - www.konsumenternas.se eller 0200-22 58 00.
  • Hallå Konsument - www.hallakonsument.se. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till konsumentvägledningen i din kommun.

Om du ändå inte är nöjd

Om du trots detta inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har hanterat ditt klagomål kan du vända till dig Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se, eller Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

När du vänder dig till ARN finns det tids- och beloppsgränser att ta hänsyn till, och vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning ARN gör.

Du kan för tvistlösningsförfarande utanför domstol även vända dig till European Consumer Centres (ECC) www.konsumenteuropa.se, eller anmäla ditt ärende till den europeiska onlineplattformen för tvistlösning som nås via länken: https://ec.europa.eu/odr . Information om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden finns även på: www.konsumentverket.se.

Du kan också alltid vända dig till allmän domstol.

Därför vill du låna hos oss:

  1. Inga uppstartsavgifter
  2. Inga årsavgifter
  3. Du kan lösa ut lånet tidigare