Goodcash logo

Vanligaste orsakerna till avslag

När vi får din ansökan genomför vi två moment. Vi börjar med din nuvarande ekonomiska situation – hur ser din ekonomi ut idag? Därefter bedömer vi hur din ekonomi påverkas om vi beviljar dig lån. Har du möjlighet att betala tillbaka lånet utan att hamna i en besvärlig privatekonomisk situation? Dessa två moment sammantaget avgör om vi beviljar ett lån eller inte. Nedan kan du se de tre enskilt vanligaste orsakerna till att vi inte beviljar lån.

  • Befintligt skuldsaldo hos Kronofogden.
  • För låg inkomst.
  • För stora lån i förhållande till återbetalningsförmågan.

Befintligt skuldsaldo hos Kronofogden

Befinner du dig i en situation där du har skulder hos Kronofogden är din befintliga ekonomiska situation sådan att vi inte tror att lån via GoodCash.se är rätt sätt att få ordning på ekonomin. Därför beviljar vi inte lån om du har skulder hos Kronofogden (även om skulderna är små). Om du reder ut situationen är du dock välkommen att ansöka om lån hos oss (förutsatt att det gått tre månader och att du inte fått nya ärenden hos Kronofogdemyndigheten).

För låg inkomst

När du ansöker online tittar vi på din senast deklarerade inkomst. Om vår återbetalningsprövning visar att inkomsten i förhållande till dina utgifter inte går ihop utan att du hamnar i en besvärlig privatekonomisk situation beviljar vi inte lån.

Har du fått ökade inkomster efter din senast registrerade självdeklaration kan vi ompröva vårt beslut. Detta förutsatt att du kan styrka dina nya uppgifter, via exempelvis lönespecifikationer. Ta i så fall kontakt med kundtjänst.

För stora lån i förhållande till inkomsten

Om du redan har mycket stora lån i förhållande till din inkomst tror vi inte att det är rätt lösning att låna ytterligare för att förbättra situationen eller stärka privatekonomin. Om du får ökade inkomster, eller amorterar ner de befintliga lånen är du välkommen med en ny ansökan.